View Företag

Kentima Holding AB (publ)
Teckningsperiod: 15 oktober - 31 oktober 2016 Utnyttjande av TO 1 B