Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, ZimVie Inc.

För tio (10) aktier i Zimmer Biomet Holdings Inc erhålls en (1) aktie i ZimVie Inc.

Sista dag för handel i Zimmer Biomet Holdings Inc aktie med rätt till utdelningen var den 11 februari 2022.

Aktier i ZimVie Inc säljs och återinvesteras i Zimmer Biomet Holdings Inc.