Kategori

Xpecunia Nordic AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 2 i Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB har delat ut teckningsoptioner av serie (2022/2022) TO 2.

För åtta (8) aktier i Xpecunia Nordic AB erhålls en (1) teckningsoption av serie (2022/2022) TO 2 i Xpecunia Nordic AB.

Sista dag för handel i Xpecunia Nordic AB med rätt till utdelningen var den 31 augusti 2022.

 

Teckningsoptionerna noteras på NGM, första handelsdag är 2022-09-07. Du har möjlighet att handla i teckningsoptionerna via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.