i kategorin

För sju (7) aktier i Wyld Networks AB erhålls en (1) teckningsoption TO3.

Sista dag för handel i Wyld Networks ABs aktie med rätt till utdelningen var den 6 september 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.