i kategorin

För tjugotre (23) aktier i Veg of Lund AB erhålls en (1) teckningsoption TO1.

Sista dag för handel i Veg of Lund ABs aktie med rätt till utdelningen var den 1 september 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.