Kategori

Utdelning av aktier i Neobo Fastigheter AB på din PortföljSpardepå.

Samhällsbyggnadsbolaget AB har på den extra bolagsstämman den 21 december 2022 beslutat att dela ut samtliga aktier i Neobo Fastigheter AB till sina aktieägare.

För tio (10) st aktier i Samhällsbyggnadsbolaget av serie B erhålls en (1) st aktie i Neobo Fastigheter AB.

Den 23 december 2022 var sista dagen att köpa Samhällsbyggnadsbolaget med rätt att erhålla Neobo Fastigheter. Aktierna i Neobo har bokats in på din depå 2022-12-30.

Enligt vårt regelverk och de särskilda villkoren för PortföljSpar kommer vi omplacera, dvs sälja Neobo Fastigheter och i stället köpa Samhällsbyggnadsbolaget av serie B för pengarna. Omplaceringen sker courtagefritt på din depå.

Har du frågor? Fråga oss på vår chatt eller via [email protected]. Du kan även ringa oss på 08-5065 1700.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.