Kategori

Utdelning av aktier i Neobo Fastigheter AB på din ISK samt traditionella depå

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har på den extra bolagsstämman den 21 december 2022 beslutat att dela ut samtliga aktier Neobo Fastigheter AB till sina aktieägare.

För tio (10) st aktier i Samhällsbyggnadsbolaget erhålls en (1) st aktie i Neobo.

Sista dag för handel i Samhällsbyggnadsbolagets aktie med rätt till utdelningen var den 23 december 2022.

Aktierna i Neobo har bokats in på din depå 2022-12-30.

Neobo Fastigheter har noterats på Nasdaq First North Premier Growth Market och första handelsdag är den 10 februari 2023.

Bolaget uppger att utdelningen av aktier i Neobo till dem som var aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget sker enligt Lex Asea. Det är en skatterättslig reglering som innebär att du inte behöver betala någon skatt nu. Det gör du först när du säljer aktierna om du i samband med det gör en vinst som ska beskattas.

En del av anskaffningsvärdet från Samhällsbyggnadsbolaget-aktierna kommer att flyttas till Neobo-aktierna. När Skatteverket har beslutat hur stor del det är kommer vi att justera det på din depå. Dessförinnan kommer anskaffningsvärdet för de aktier du fått att vara 0 kr. Men det är inget att bli orolig över.

Har du frågor ? Fråga oss på vår chatt, Facebook, Twitter eller via [email protected]. Du kan även ringa oss på 08-5065 1700.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.