Kategori

Uppköp i NeoDynamics AB: Uppdatering

Salénterprise AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NeoDynamics AB genom ett budpliktsbud.

För en (1) aktie i NeoDynamics AB erhålls 1,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 maj 2024.

Styrelsen för NeoDynamics har valt att inte rådge aktieägarna i deras beslut samt har beslutat om att föreslå att årsstämman beslutar om att ansöka om avnotering av aktier i bolaget.

Aktieinvest FK AB kommer därför att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 23 maj 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 5 juni 2024.

Om du inte vill acceptera budet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 28 maj 2024 kl. 17:00.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.