Kategori

Upgrade Invest AB: Utdelning av aktier i Upgrade Invest Nordic 2 AB

Upgrade Invest AB har delat ut aktier i Upgrade Invest Nordic 2 AB.

För en (1) aktie i Upgrade Invest erhålls en (1) aktie i Upgrade Invest Nordic 2.

Sista dag för handel i Upgrade Invest aktie med rätt till utdelningen var den 5 januari 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.