Kategori

Unilever NV har fusionerats med Unilever Plc.

För en (1) aktie i Unilever NV erhålls en (1) aktie i Unilever Plc i utbyte.

Unilever Plc är noterad på Euronext Amsterdam och du kan handla i aktien via din depå.