Kategori

Fonden Tundra Vietnam Fund, ISIN SE0005797099, kommer att slås samman med fonden Tundra Sustainable Frontier Fund, ISIN SE0004211282.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-04.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Vietnam Fund byts ut till fondandelar i Tundra Sustainable Frontier Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Tundra Vietnam Fund är 2020-09-01.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.