Kategori

Bolaget genomför en nyemission med villkoren 25:29, kurs 1,07 EUR.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2021-01-18.

Aktieinvest FK AB kommer inte att låta teckna aktierna i denna emission p g a restriktioner för de svenska aktieägarna.

Vi kommer att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.