Kategori

Hej,

Den här informationen får du som äger aktier i Trention AB.

B.O. Intressenter AB äger mer än 90 procent av aktierna i Trention AB och har enligt aktiebolagslagen rätt att lösa in återstående aktier från övriga aktieägare. B.O. Intressenter har beslutat att använda sig av denna rätt och ett så kallat inlösenförfarande har inletts.

För att ge dig som aktieägare möjlighet att på ett enkelt sätt kunna sälja dina aktier i Trention erbjuder sig B.O. Intressenter att köpa dina aktier i Trention.

För en (1) aktie i Trention erbjuds 75,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Om du INTE vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 17 00 senast den 25 februari 2021, kl. 17:00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.