Kategori

Fondemission i Tingsvalvet Fastighets AB

Bolaget inför ett nytt aktieslag genom en fondemission.

För en (1) befintlig aktie i Tingsvalvet A erhålls en (1) ny aktie i Tingsvalvet B.

Sista dag för handel i Tingsvalvet A aktie med rätt till deltagande i fondemissionen var den 1 september 2022.

Tingsvalvet B handlas på Spotlight Stockmarket from 7 september 2022.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.