Kategori

Villkor 1:43
För fyrtiotre (43) st aktier i Terranet A, respektive B erhålls en (1) st Terranet TO 5 B.
Sista dag för handel i Terranets respektive aktieslag med rätt till utdelningen var den 11 maj 2021.