Kategori

Syncro Group AB delar ut Syncro Group TO4 B

Villkor 1:9

För nio (9) aktier i Syncro Group AB, erhålls en (1) Syncro Group teckningsoption av serie TO4 B.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 3 januari 2023.

Preliminärt datum för börsnotering av Syncro Group TO4 B på Spotlight Stock Market är den 17 januari 2023.

Villkor för teckningsoption:

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock högst 0,80 SEK, och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier.

Teckningstiden löper från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Information om hur du går tillväga om du vill utnyttja dina TO på din depå hos Aktieinvest kommer när teckningstiden startat.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.