Kategori

Footway Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB.

För de aktieägare i Sportamore som äger 300 eller färre aktier, erbjuds 45,28 SEK kontant för en (1) aktie i Sportamore.

För de aktieägare i Sportamore som äger fler än 300 aktier, erbjuds 46,40 SEK kontant för en (1) aktie i Sportamore avseende 67 procent av de aktier som överlåts, och 2,5 stamaktier av serie B i Footway för en (1) aktie i Sportamore avseende 33 procent av de aktier som överlåts.

Aktier i Footway är noterade på Nasdaq First North.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning enligt ovannämnda alternativ.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 mars 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 april 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.