Kategori

Sterner Stenhus Förvaltning AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB.

För en (1) aktie i Solnaberg Property erbjuds 144,00 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i  Solnaberg Property rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.