Kategori

SignUp Software AB: Uppköp

Insight Partners har genom SUS Intermediate Company AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SignUp Software AB.

 

För en (1) aktie SignUp Software AB 104 SEK, vilket ger 103,75 SEK kontant per aktie efter justering för utdelning på 0,25 SEK. Utdelningen har utbetalningsdag 2023-04-26.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 maj 2023.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 4 maj 2023.

 

Likviddag är planerad till omkring 16 maj 2023.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.