i kategorin

Fastighets Aktiebolaget Trianon har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ).

För en (1) aktie i Signatur Fastigheter AB (publ) erbjuds 20,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 september 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 14 september 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 23 september 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.