Kategori

Shell plc: Avknoppning av Shell plc utdelningsrätt

För en (1) aktie i Shell plc erhålls en (1) st Shell plc utdelningsrätt.

Utdelningsrätter ger i sin tur rätt till att erhålla utdelning,

Sista dag för handel i Shell plc aktie med rätt till utdelningen var den 9 augusti 2023.

Utdelningsrätten bokas in på kundernas depåer den 14 augusti 2023.

Preliminärt datum för utbetalning är 18 september 2023 med 0,331 USD per utdelningsrätt.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.