Kategori

Semafo kommer att fusioneras med Endeavour Mining Corporation och inför det har bolaget tagit beslut om att avnotera aktien från Nasdaq Stockholm, som är sekundärnoteringen.

Sista handelsdag i Semafo på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2020.

Aktieinvest har beslutat att konvertera innehavet i Semafo för sina kunders räkning till den kanadensiska marknaden, som är primärmarknaden, för att möjliggöra deltagande i fusionen och erhålla Endeavour aktier.

Vill du inte att dina aktier ska konverteras och bytas till Endevaour aktier har du möjlighet att själv sälja av ditt innehav via din depå tom den 23 juni, klockan 14.00 för andelsorder och 17.30 för börsorder.

Varje aktie i Semafo kommer senare bytas ut till 0,1422 aktier i Endeavour Mining Corporation när fusionen har godkänts och genomförts.

De Toronto noterade Semafo och Endeavour kommer inte vara öppna för köp utan enbart försäljning enligt prislistan för utlandshandel. Det innebär att eventuellt månadssparande övergår till likvida medel.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.