Kategori

SEB Östeuropafond: Kommande merge

Fonden SEB Östeuropafond, ISIN SE0000433203, kommer att slås samman med fonden SEB Östeuropafond ex Ryssland.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Östeuropafond byts ut till fondandelar i SEB Östeuropafond ex Ryssland, till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden är 2023-02-07. Fonden är spärrad för köp sedan 2022-02-28.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.