Kategori

SEB Fund 3 – SEB Medical Fund: Kommande merge

Fonden SEB Fund 3 – SEB Medical Fund, ISIN LU0047324214, kommer att slås samman med fonden SEB Concept Biotechnology, ISIN LU2553409058.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Fund 3 – SEB Medical Fund byts ut till fondandelar i SEB Concept Biotechnology till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2023-04-13.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.