Kategori

Seadrill Ltd: Rekonstruktion.

Seadrill Ltd har rekonstruerats och kommer i samband med detta ansöka om notering av de nya stamaktierna på Oslobörs samt New York Stock Exchange (NYSE).

En (1) aktie i Seadrill Ltd/NOK har bytts ut till 0,0012451 aktier i Seadrill Ltd/NOK.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.