Kategori

Seadrill Ltd: företagsrekonstruktion

Seadrill Ltd har genomgått en företagsrekonstruktion. I denna process har antalet aktier förändrats och varje aktieägare har erhållit ett nytt antal aktier.

Avstämningsdag för företagshändelsen var den 24 februari 2022, och för varje ental (1) aktier i Seadrill erhöll man 0,00124519 aktier i Seadrill.

Företaget listades på Euronext Expand Market i Norge och Aktieinvest FK AB kommer därför f.n. inte kunna erbjuda aktien i vårt sortiment, och har sålt innehavet för er räkning.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.