Kategori

Villkor: 1:29, Teckningskurs 0 SEK.

För en (1) aktie i Saniona får du en (1) uniträtt. Tjugonio (29) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit utan kostnad.

En (1) unit består av en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Varje teckningsoption ger dig rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod fram till två dagar före teckningsperioden, dock lägst 25 SEK och högst 30 SEK per aktie. Teckningsperioderna är följande: för serie TO 1, 11-25 maj 2020, för serie TO 2, 7-21 september 2020 och för serie TO 3, 6-20 april 2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-02-17.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 februari och den 25 februari 2020.

Om du inte sålt dina uniträtter senast den 25 februari 2020 kommer du automatiskt att teckna i denna emission. Observera att teckningskursen är 0 SEK vilket innebär att du erhåller units utan kostnad.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 11 februari 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.