Kategori

Sandvik AB: Avknoppning av Alleima AB

För fem (5) aktier i Sandvik erhålls en (1) st aktie i Alleima.

Sista dag för handel i Sandviks aktie med rätt till utdelningen var den 25 augusti 2022.

Aktierna i Alleima kommer att bokas in på kundernas depåer senast den 31 augusti 2022.

Alleima kommer noteras på Nasdaq Stockholm och första handelsdag är den 31 augusti 2022.

Aktieinvests kunder som sparar i Basportföljen via en Portföljspardepå kommer att få Alleima-aktier i avknoppningen. De avknoppade aktierna i Alleima kommer att omplaceras, d.v.s. sälja dina nya Alleima aktier och återinvestera i Sandvik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.