Kategori

Sampo Oyj: Partiell fussion samt utdelning av aktier i Mandatum Oyj

Sampo Oyj har genomgått en partiell fussion och delat ut aktier i dotterbolaget, Mandatum Oyj.

För en (1) aktie i Sampo Oyj erhålls en (1) aktie i Mandatum Oyj.

 

Mandatum Oyj planeras att börja handlas på Nasdaq Helsingfors den 2 oktober 2023.

Aktien kommer inledningsvis endast att vara öppen för sälj.

Sista dag för handel i Sampo Oyj aktie med rätt till utdelningen var den 27 september 2023.

Det nya innehavet bokas på din depå den 2 oktober 2023.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.