Kategori

Samhällsbyggnadsbolaget AB: Utdelning av aktier i Neobo Fastigheter AB.

För tio (10) aktier i Samhällsbyggnadsbolaget av serie B erhålls en (1) aktie i Neobo Fastigheter AB.

Sista dag för handel i Samhällsbyggnadsbolaget aktie med rätt till utdelningen var den 23 december 2022.

I dagsläget finns ingen handel i Neobo Fastigheter AB vilka avser att ansöka om notering av Bolagets aktier under första kvartalet 2023 på Nasdaq First North Premier.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Innehavet kommer att ligga kvar på din ISK under 2023 i avvaktan på notering tills beslut om utbokning men du kan inte handla i det, om inte notering hunnit ske.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Innehavet kommer att ligga kvar på din depå men du kan inte handla i det, om inte notering hunnit ske.

För Portföljsparsdepå

Innehavet kommer att ligga kvar på din depå tills vidare, och invänta förestående notering.

Därefter tas beslut om den kommer att ingå i portföljen som innehav eller säljas för din räkning. Säljlikviden kommer då att återinvesteras i Samhällsbyggnadsbolaget av serie B.

Sker ingen notering måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För IPS depå

Innehavet kommer att ligga kvar på din depå tills aktien tas upp för handel på First North Premier, preliminärt under första kvartalet 2023, därefter kommer Aktieinvest att avyttra innehavet om möjligt för din räkning då aktier som handlas på First North Premier inte är tillåtet att förvara på IPS depå.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.