Kategori

Rovio Entertainment Oyj: Uppköp. Uppdatering

Sega Europe Limited har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rovio Entertainment Oyj.

För en (1) aktie i Rovio Entertainment Oyj erhålls 9,25 EUR kontant.

Bolaget har meddelat att anmälningsperioden är förlängd.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 augusti 2023.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 augusti 2023.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.