Kategori

Rolling Optics AB: Inlösen Preferensaktier

På Rolling Optics ABs årsstämma beslutades om minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av samtliga preferensaktier för återbetalning till aktieägarna.

 

För varje Rolling Optics preferensaktie erhålls 2,97 SEK kontant

 

Utbetalning av vederlaget sker den 14 juni 2023.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.