Kategori

Rocket Internet AG genomför ett återköpserbjudande av de utestående aktierna i bolaget.

Erbjudandet genomförs p g a att bolaget har för avsikt att avnotera aktierna.

För en (1) aktie i Rocket Internet erbjuds 18,57 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 23 oktober 2020.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.