Kategori

Villkor: 1:10 kurs 1,60 SEK.

För en (1) aktie i Respiratorius AB får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,60 SEK per unit.

En (1) unit består av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

  1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
  2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja unitsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 9 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla unitsrätter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.