Kategori

Refine Group Holding AB: Uppköp

Refine Group AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Refine Group Holding AB.

 

För en (1) aktie i Refine Group Holding AB erbjuds 16,5894562555262 aktier i Refine Group AB.

 

Refine Group AB har tillträtt 98,85 procent av aktierna i Refine Group Holding AB och avser komma så nära 100 procent som möjligt i sitt ägande i Refine Group Holding AB innan eventuell tvångsinlösen avses påkallas.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 september 2023.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt ske omkring vecka 37 2023. Aktierna i Refine Group AB är listade på First North Growth Market och kan då handlas på din depå.

 

Observera att det nya innehavet kommer att säljas på IPS depåer då värdepappret inte är tillåtet för IPS.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.