Kategori

Readly International AB: Uppköp. Uppdatering

Tidnings AB Marieberg har meddelat att bolaget förlänger acceptperioden t o m den 23 februari 2023.

För en (1) aktie i Readly International erhålls 14,40 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 1 mars 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.