Kategori

Danir Resources AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Poolia AB.

För en (1) B-aktie i Poolia erbjuds 5,87 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Poolia rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.