Kategori

Villkor 1:10, kurs 10,15 SEK per aktie av serie B.

För en (1) aktie i Phoenix BioPower AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,15 SEK per aktie av serie B.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:
1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 mars 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Med vänliga hälsningar
Backoffice

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm
Telefon: 08-5065 1700
www.aktieinvest.se

Aktieinvests dataskyddspolicy

Meddelandet kan innehålla information som är konfidentiell och egendom tillhörande Aktieinvest FK. Informationen är endast avsedd för den adresserade mottagaren. Om Du inte är den avsedda mottagaren, har Du ingen formell tillåtelse att vare sig läsa, skriva, spara, kopiera, sprida eller distribuera informationen, eller använda meddelandet eller delar av det. Om Du felaktigt mottager meddelandet, vänligen kontakta avsändaren omedelbart och ta bort alla kopior av meddelandet. Informationen i detta mejl är överförd via Internet. Det innebär att den kan ha förändrats eller påverkats på ett sätt som är utanför Aktieinvest FK:s kontroll.

This message contains information that may be privileged or confidential and is property of Aktieinvest FK. The information is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message. This information is transmitted via the Internet and might be change due to interference outside Aktieinvest FK’s control.