Kategori

PGS ASA: Nyemission

Villkor 0,07921:1, kurs 6,70 NOK per aktie.

För en (1) aktie i PGS ASA får du 0,07921 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,70 NOK per aktie.

Det kommer inte att vara någon handel med teckningsrätterna.

På grund av restriktioner i erbjudandet som endast riktar sig till personer i Norge, kommer man inte kunna teckna i denna emission via sin depå hos Aktieinvest.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.