Kategori

Permascand Top Holding AB: Uppköp Förlängd accepttid

Altor PC AB lämnade i december 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand Top Holding AB.

För en (1) aktie i Permascand Top Nordic AB erbjuds 17,00 SEK kontant.

Enligt tidigare information skulle Aktieinvest FK AB inte acceptera budet för sina kunders räkning, då en aktieägare som kontrollerade över 10 % av aktierna offentligt meddelat att de inte avsåg att acceptera budet.

Altor PC AB meddelar nu att erbjudandet har accepterats av motsvarande ca 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Permascand Top Nordic AB.

Altor PC AB avser att inleda tvångsinlösen avseende resterande aktier och förlänger nu accepttiden ytterligare i uppköpserbjudandet till den 16 februari 2024.

Aktieägaren som tidigare inte accepterade budet har meddelat att de har accepterat budet.

I och med denna nya information kommer Aktienvest FK AB att acceptera budet för sina kunders räkning.

Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 23 februari 2024.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Tidigare information:

Altor PC AB har förlängt accepttiden i uppköpserbjudandet till 2 februari 2024.

Altor PC AB lämnade i december 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand Top Holding AB.

För en (1) aktie i Permascand Top Nordic AB erbjuds 17,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden var den 19 januari 2024.

Enligt tidigare information skulle Aktieinvest FK AB acceptera budet för sina kunders räkning.

En aktieägare som kontrollerar över 10 procent av aktierna har nu offentligt meddelat att de inte kommer att acceptera Altor PC ABs bud vilket innebär att Aktieinvest FK AB enligt våra avtalsregler för uppköpserbjudanden, inte längre kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Därav kommer Aktienvest FK AB inte längre att acceptera budet för sina kunder.

Om du som aktieägare ändå önskar acceptera budet behöver du kontakta vår kundservice via telefon 08-50651700 och meddela din önskan om accept senast 1 februari 2024 kl 17.00.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

 

Tidigare information:

Altor PC AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand Top Holding AB.

För en (1) aktie i Permascand Top Nordic AB erbjuds 17,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 januari 2024.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 16 januari 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 26 januari 2024.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.