Kategori

Pagero Group AB: Uppköp – Uppdatering 2024-01-12

Det har inkommit två ytterligare bud för Pagero de senaste dagarna, se information nedan.

 

Thomson Reuters Finance S.A. har lagt ett bud om 40 SEK per aktier i Pagero Group den 11 januari 2024.

Den oberoende budkommittén har rekommenderat detta bud den 11 januari och samtidigt enhälligt återkallat sin rekommendation från den 13 december 2023 att acceptera Vertex erbjudande med 36 SEK per aktie i Pagero.

Anmälningsperioden för Thomson Reuters erbjudande på marknaden pågår för närvarande mellan den 12 januari och 9 februari 2024.

Den oberoende budkommitténs återkallande betyder att Aktieinvest inte kommer att acceptera Vertex erbjudande för sina kunders räkning.

 

Avalara Inc., som agerar genom Loki BidCo AB, har idag den 12 januari 2024 offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Pagero Group.

Detta bud är 45 SEK per aktie i Pagero, vilket överstiger priset i det offentliga uppköpserbjudandet som Thomson Reuters offentliggjorde den 11 januari 2024 med 5 kronor kontant per aktie.

Den oberoende budkommittén kommer att utvärdera detta erbjudande.

Anmälningsperioden för Thomson Reuters erbjudande på marknaden kommer att pågå mellan den 16 januari och 6 februari 2024.

 

När den oberoende budkommittén inkommit med sitt uttalande om budet från Loki BidCo AB kommer Aktieinvest att uppdatera informationen kring vad som kommer att hända med innehavet i Pagero för våra kunders räkning.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Tidigare information

Vertex Inc har via dotterbolaget Goldcup 34190 AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pagero Group AB.

För en (1) aktie i Pagero Group erbjuds 36,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2024.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 februari 2024.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.