Kategori

Pagero Group AB: Uppköp – Uppdatering 2024-01-16

Thomson Reuters Finance S.A. har höjt sitt bud till 50 SEK per aktier i Pagero Group den 15 januari 2024.

Samtidigt har Thomson Reuters förklarat erbjudandet ovillkorat och meddelat att Thomson Reuters förvärvat totalt cirka 53,81 procent av aktierna och rösterna i Pagero Group.

 

Den oberoende budkommittén har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Pagero Group att acceptera det höjda offentliga uppköpserbjudandet från Thomson Reuters.

 

För en (1) aktie i Pagero Group erbjuds 50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 februari 2024.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 februari 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 februari 2024.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.