Kategori

Novartis International AG: Utdelning av aktier i Sandoz Group AG

Novartis International AG har delat ut aktier i dotterbolaget, Sandoz Group AG.

För fem (5) aktier i Novartis International AG erhålls en (1) aktie i Sandoz Group AG.

Sista dag för handel i Novartis Internationals aktie med rätt till utdelningen var den 3 oktober 2023.

Sandoz Group AG kommer finnas tillgängligt endast för försäljning hos Aktieinvest till att börja med.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.