Kategori

NOSIUM AB: Utdelning av NOSIUM TO1 B och NOSIUM TO2 B

Villkor 1:5

För fem (5) aktier i NOSIUM B erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1 B samt en (1) teckningsoption av serie TO2 B.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 14 juli 2023.

Första dag för handel i NOSIUM TO1 B och NOSIUM TO2 B på NGM Nordic SME är den 21 juli 2023.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.