Kategori

Nordic Waterproofing Holding A/S har fusionerats med Nordic Waterproofing Holding AB.

För en (1) aktie i Nordic Waterproofing Holding A/S erhålls en (1) aktie i Nordic Waterproofing Holding AB i utbyte.

Nordic Waterproofing Holding AB är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.