Kategori

Nordic Tech Fund: Erbjudande att sälja vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund till Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB har ingått ett avtal med Nordic Tech Fund AB att förvärva aktierna i samtliga bolagets portföljbolag genom betalning med egna aktier.

 

För varje nominellt belopp om 2,12 SEK i vinstandelsbevisen i Nordic Tech Fund AB erhålles en (1) aktie i Northern CapSek Ventures AB.

En av förutsättningarna för förvärvet är att CapSek Ventures kan förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis till en kurs om 1,05 kr per vinstandelsbevis (vilket innebär att accepterat nominellt belopp i vinstandelsbevisen kan komma att minskas pro rata).

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 maj 2022.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 16 maj 2022, kl. 16.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.