Kategori

Ytterligare utbetalning i den pågående likvidationen av Nordea Fonder Rysslandsfond

Fonden Nordea Fonder Rysslandsfond, ISIN FI0008813456, har gjort ytterligare en utbetalning i den pågående likvidationen av fonden.

Avveckling av fonden pågår sedan 2022 och handeln har stängts permanent.

På grund av marknadssituationen och de införda sanktionerna kommer det att ta lång tid innan alla innehav i fonden kan säljas i sin helhet.

För varje en (1) fondandel erhålls 38,00269 kronor samt att man behåller 0,10 andelar i fonden.

Likviden finns inbokad på kunders depåer den 10 oktober 2023.

De fondandelar som nu finns kvar på depån kommer ligga kvar på depån i väntan på eventuell ytterligare ersättning.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.