Kategori

Nordea Eastern Europe Fund: Likvidation

Fonden har delats upp i två fonder. De värdepapper som inte har rysk bakgrund har överförts till fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa.

Styrelsen för Nordea Funds har beslutat att Nordea Eastern Europe Fund kommer att likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid.

Notera att det kommer att ta långt tid att avveckla fonden och därför kan utbetalningarna ske i flera omgångar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.