Kategori

Nordea Eastern Europe Fund delas i två fonder

Fonden Nordea Eastern Europe Fund, ISIN FI4000048996, kommer att delas upp i två separata fonder, Nordea Eastern Europe Fund och Nordea Emerging Europe Fund.

Efter uppdelningen kommer Nordea Eastern Europe Fund bestå endast av ryska innehav medan den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund kommer att bestå av övriga innehav. Det blir möjligt att handla med fonden Nordea Emerging Europe Fund från den 2 oktober 2023.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden är 2023-09-25. Fonden är spärrad för köp sedan tidigare.

Efter delningen kommer Nordea Eastern Europe Fund att vara spärrad för både köp och försäljning på obestämd tid.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Preliminärt bokas uppdelningen den 29 september 2023.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.