Kategori

Evolution Gaming Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB.

För en (1) aktie i NetEnt erbjuds 0,1306 aktier i Evolution Gaming Group.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.